Đăng ký nhập học


Đây là bước đầu tiên để phụ huynh đăng ký tuyển sinh cho học sinh. Sau khi nhận được thông tin đăng ký của phụ huynh, cán bộ tuyển sinh của nhà trường sẽ liên hệ và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo cho phụ huynh học sinh
 

Tải mẫu đơn đăng ký Tại đây

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN

THÔNG TIN PHỤ HUYNH

HỌ VÀ TÊN PHỤ HUYNH
SỐ ĐIỆN THOẠI
ĐỊA CHỈ
EMAIL

THÔNG TIN HỌC SINH

HỌ VÀ TÊN CON THỨ NHẤT
NGÀY SINH
LỚP
TRƯỜNG HIỆN TẠI
HỌ VÀ TÊN CON THỨ HAI
NGÀY SINH
LỚP
TRƯỜNG HIỆN TẠI

Phụ huynh quan tâm đến:

Thông tin:
Tuyển sinh
Hội thảo
Sự kiện
Ngoại khóa
Đăng ký học:
Lớp Montessori 0-3
Lớp Montessori 3-6