Một ngày đến trường


THỜI GIAN BIỂU DÀNH CHO TRẺ 3 - 6 TUỔI

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

6h45 – 7h30

Đón trẻ, tập thể dục

7h30 – 8h15

Ăn sáng

8h15 – 11h00

Hoạt động Montessori

8h15 – 8h30

Kể chuyện, chơi trò chơi dân gian – theo hứng thú cá nhân của trẻ

8h30 – 10h30

Hoạt động Montessori cá nhân

(Trẻ em lựa chọn các khu vực Thực hành cuộc sống, Toán, Ngôn ngữ, Giác quan, Văn hóa để hoạt động)

10h30 – 11h00

Hoạt động nhóm lớn (circle time)

Show & tell

Thơ ca, vần vè

Câu chuyện khoa học

Câu chuyện văn hóa

Truyện văn học

11h00 – 12h00

Ăn trưa (thực hành các kỹ năng liên quan chuẩn bị bàn ăn, ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong)

12h00 – 14h00

Ngủ trưa (đọc truyện/hát ru trước khi đi ngủ; dọn dẹp sau khi ngủ dậy)

14h00 – 14h30

Music & Movement (âm nhạc và chuyển động cơ thể)

14h30 – 15h00

Ăn chiều (thực hành các kỹ năng liên quan chuẩn bị bàn ăn, ăn và dọn dẹp sau khi ăn xong)

15h00 – 15h30

Làm quen với Tiếng Anh

Free day

15h30 – 16h00

Hoạt động vui chơi tự do, hoạt động nghệ thuật, bài tập tư duy Kumon (worksheet) theo nhóm.

16h00 – 16h45

Năng khiếu

(Võ/Múa/Mỹ thuật sáng tạo/ Piano)

Art &craft (Thủ công)

Năng khiếu

(Võ/Múa/Mỹ thuật sáng tạo/ Piano)

Art &craft (Thủ công)

16h45 – 17h15

Hoạt động nghệ thuật, âm nhạc theo nhu cầu, vui chơi tự do và tiễn trẻ

 

Lưu ý:

Thời gian sinh hoạt trong ngày có thể thay đổi mà không báo trước, phụ thuộc hứng thú của học sinh, thời tiết, hay các sự kiện của nhà trường.

Chiều thứ 6 dành cho các hoạt động: tiệc sinh nhật, cooking và các hoạt động khác của lớp.

Lịch học Làm quen với Tiếng Anh: nhà trường chia lớp theo trình độ của trẻ; và khi tới tiết học, con sẽ sang phòng học Tiếng Anh, hết giờ con sẽ về lớp hoạt động như bình thường; chương trình Tiếng Anh được đính kèm với chương trình học hàng tuần. 

 

 

THỜI GIAN BIỂU DÀNH CHO TRẺ 18-36 THÁNG TUỔI

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

6h45 – 7h30

Đón trẻ, tập thể dục

7h30 – 8h45

Ăn sáng và vận động ngoài trời

8h45 – 10h00

Hoạt động Montessori

8h45 - 9h00

Kể chuyện, chơi trò chơi dân gian – theo hứng thú cá nhân của trẻ

9h00 - 10h00

Hoạt động Montessori cá nhân

10h00 - 10h30

Hoạt động nhóm lớn: Làm quen ngôn ngữ Tiếng Anh

10h30 – 11h30

Ăn trưa (thực hành các kỹ năng bê, rót, xúc, phân loại, dọn dẹp…trong giờ ăn)

11h30 – 14h30

Ngủ trưa (đọc truyện/hát ru trước khi đi ngủ; dọn dẹp sau khi ngủ dậy)

14h30 – 15h00

Music & Movement

15h00 – 15h30

Ăn chiều (thực hành các kỹ năng bê, rót, xúc, phân loại, dọn dẹp…trong giờ ăn)

15h30 – 15h50

Kể chuyện; Hoạt động nhóm lớn (circle time)

Show & tell

 

Thơ, ca vần vè

 

Phát triển từ vựng

Phát triển từ vựng

 

Phát triển từ vựng

 

15h50 – 17h15

Hoạt động nghệ thuật, âm nhạc theo nhu cầu, vui chơi tự do và tiễn trẻ

 

Lưu ý:

Thời gian sinh hoạt trong ngày có thể thay đổi mà không báo trước, phụ thuộc hứng thú của học sinh, thời tiết, hay các sự kiện của nhà trường.